Klik her
 
 

Vesterbro Serigrafi og miljøet

Vandloeb

Vesterbro Serigrafi opfylder naturligvis alle lovens aktuelle miljøkrav - og lidt til ...

Vesterbro Serigrafis produktionsafdeling har veldimensionerede ventilations- og udsugningsanlæg samt rensnings- og recirku-lationsanlæg for såvel vand som farve- og opløsningsmidler.

Samtidig foregår der nøje kontrolleret bortskaffelse af alle faste overskudsstoffer i procesvand, herunder farve- og opløsnings-
midler.

Overskydende aluminium, acryl, polystyren etc. sendes til genbrug. 

 

 

Den grønne smiley

Green-Smiley

Arbejdstilsynet har tildelt Vesterbro Serigrafi "Den grønne Smiley", der markerer, at virksomheden lever op til alle kravene i loven om arbejdsmiljø.